ע.ע עבודות חשמל
052-2626033  //  nirfly1@gmail.com

הכרמל 19, קרית טבעון

3608110 , ישראל